De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Bij gebrek aan een audit is deze website niet conform.
 

Toegankelijkheidsverklaring