De jaarrapporten geven een overzicht van de evolutie van het EU Ecolabel op Belgisch en Europees niveau. U kan hier volgende jaarrapporten raadplegen: