Hormoonverstoorders zijn gevaarlijke stoffen die onze hormonen uit balans brengen. Ze kunnen schadelijke gevolgen hebben voor zowel onze gezondheid als het milieu. Een campagne van de FOD Volksgezondheid en de gewesten en gemeenschappen geeft zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden concrete tips om zichzelf en hun (toekomstige) baby te beschermen. Een van de tips? Wassen of schoonmaken met EU Ecolabel-producten; die bevatten veel minder gevaarlijke stoffen. Goed voor iedereen én het milieu!

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen of mengsels van chemische stoffen die niet door het menselijk lichaam geproduceerd worden en de hormoonhuishouding van ons lichaam verstoren. Vooral zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, jonge kinderen en tieners zijn kwetsbaar voor deze stoffen, want onze hormonen zijn heel actief in die periode.

Hormoonverstoorders zitten in onze gewone, dagelijkse consumptieproducten, voeding of omgeving. Ze kunnen talrijke ziektes veroorzaken: problemen met vruchtbaarheid, groei, hersenontwikkeling, autisme, diabetes, sommige kankers, endometriose enz. Was- en schoonmaakmiddelen en verven met het EU Ecolabel bevatten minder schadelijke stoffen; het gebruik van deze producten is dan ook een effectieve manier om je gezondheid en het milieu te beschermen. De campagne richt zich vooral op zwangere vrouwen, maar iedereen heeft hier sowieso baat bij.

zwanger vrouw

Naar producten vrij van hormoonverstoorders

Het EU Ecolabel garandeerde al dat producten geen chemische stoffen bevatten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (kankerverwekkend en schadelijk voor de voortplanting). Aangezien hormoonverstoorders een specifieke invloed hebben op ons hormonaal systeem, gaat het label nog een stapje verder. Als eerste Europese ecologische label sluit het ook deze stoffen uit in bepaalde producten om de consument en het milieu nog beter te beschermen.

Momenteel bevatten cosmetica met het EU Ecolabel reeds geen stoffen meer die geïdentificeerd zijn als hormoonverstoorders. Dankzij de recente herziening van de criteria voor absorberende hygiëneproducten worden hormoonverstoorders ook uit luiers, maandverband, menstruatiecups enz. geweerd. Voor deze categorie gaat het EU Ecolabel zelfs nog verder door ook potentiële hormoonverstoorders uit te sluiten. Sommige absorberende hygiëneproducten zijn al ontworpen om aan deze nieuwe criteria te voldoen, maar vanaf februari 2025 zullen alle luiers, maandverband enz. met het EU Ecolabel die op de markt worden gebracht, vrij zijn van hormoonverstoorders.

 

bébés

 

Voor de categorie van detergenten (afwasmiddelen, vloeibare wasmiddelen, enz.) en verven loopt er op dit moment een herziening van de criteria. Tegen ten laatste 31 december 2026 zouden ook deze producten met het EU Ecolabel geen bekende en potentiële hormoonverstoorders meer mogen bevatten. Wat verven betreft, zijn sommige gevaarlijke stoffen nodig voor de performantie van het product. Het EU Ecolabel garandeert echter een minimale impact op de gezondheid en het milieu: het gehalte aan schadelijke stoffen is beperkt tot het absolute minimum.

Een eerlijk label dat zijn beloftes waarmaakt

Goed om weten is dat, vooraleer een bedrijf het EU Ecolabel kan verkrijgen, het product performantietesten moet ondergaan. Een product met het EU Ecolabel moet daarop even goed of beter scoren dan de marktleider in dezelfde productgroep. Het bedrijf reikt het label dus niet zelf uit: een groep onafhankelijke experten controleert of het product voldoet aan de milieucriteria die het label oplegt, en als dat het geval is, kent de FOD Volksgezondheid het label toe. Dankzij deze analyses door een derde partij ben je zeker dat het EU Ecolabel greenwashing bestrijdt: producten met het EU Ecolabel die op de markt worden gebracht, bieden betrouwbare garanties op het gebied van milieu, gezondheid en performantie.

 

Waar vind je EU Ecolabel-producten?

Producten met het EU Ecolabel zijn te koop in de supermarkt of de drogisterij; het gaat zowel om merkproducten als om huismerken. Let op de verpakking op het logo van het EU Ecolabel, dan weet je zeker dat je een gezonde en groene keuze maakt!

 

Lees meer over de campagne over hormoonverstoorders op www.hormoonverstoorders.be