De papierindustrie is een van de meest energie-intensieve industrieën van de Europese Unie. Slecht beheerde papierfabrieken verbruiken vaak te veel energie en veroorzaken grote hoeveelheden koolstofemissies. De gloednieuwe EU Ecolabel criteria voor papierproducten stellen strengere eisen voor zowel emissies in water en lucht als voor het elektriciteits- en brandstofverbruik.

CO2-emissies in de papierindustrie worden veroorzaakt door de brandstof die wordt verbrand om warmte en elektriciteit op te wekken om pulp en papier te produceren. De nieuwe criteria die in 2019 gepubliceerd werden, trachten die CO2-emissies te beperken door bedrijven die het EU Ecolabel hebben gekregen te dwingen om zich te houden aan strikte emissiedrempels, en alle energie-input doorheen het hele productieproces te berekenen, met inbegrip van de 'ontinktingsactiviteiten’ voor gerecycleerde pulp.

Er ontstaan nieuwe innovaties en mogelijkheden om de ecologische voetafdruk van papierbedrijven te verkleinen, zoals brandstoffen uit biomassa, efficiëntere motoren en het recycleren van pulp en vezels. "Voor elke ton 100% gerecycleerd papier die wordt gekocht in plaats van niet-gerecycleerd papier, besparen we 3.799 kWh elektriciteit. Dat is genoeg energie om een standaardlamp bijna 5 jaar lang continu van stroom te voorzien", aldus Arjowiggins, een bedrijf met het EU Ecolabel. De criteria van het EU Ecolabel moedigen het gebruik aan van gerecycleerd materiaal en helpen bedrijven bij de transitie naar een meer circulaire economie.

De Europese pulp- en papierindustrie heeft zich actief ingezet om de energie-efficiëntie te verbeteren. Dankzij investeringen in warmtekrachtkoppeling (WKK), een systeem dat tegelijkertijd elektriciteit en warmte opwekt, produceren de Europese pulpfabrieken nu bijvoorbeeld 50% meer energie dan ze verbruiken, wat heeft bijgedragen om de CO2-emissies in Europa met 40% te doen dalen sinds 1999. Het vervangen van traditionele verwarmingsketels door WKK-systemen wordt als beste praktijk erkend in de nieuwe EU Ecolabel criteria voor grafisch papier en tissuepapier. Met de implementatie van die nieuwe criteria blijft het EU Ecolabel een vooraanstaande rol spelen in de ecologische transitie van de papierindustrie.

Bronnen:

http://www.midwest-fiber.com/blog2/entry/environmental-impact-of-recycl…

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115764/fin…

http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/othertop…

https://www.simpleecology.com/eco/soft-tissue-paper

https://setis.ec.europa.eu/system/files/Technology_Information_Sheet_En…

http://www.thermalenergy.com/blog/improving-energy-efficiency-in-the-pu…

http://www.europeanbioenergyday.eu/manufacturing-tissue-products-with-n…

https://recycled-papers.co.uk/green-matters/why-use-recycled-papers/usi…