De papierfabriek Burgo Ardennes, dochteronderneming van de Italiaanse groep Burgo produceert jaarlijks meer dan 400.000 ton pulp en meer dan 380.000 ton gestreken papier. Als een van de grootste werkgevers in de Gaume in het zuiden van België, draagt de onderneming een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel om het welzijn van de medewerkers te bevorderen als om het milieu te beschermen. Burgo Ardennes koos dan ook uit volle overtuiging voor het EU Ecolabel, als teken van hun streven naar duurzaamheid. 

Machines in de papierfabriek

Lokaal en duurzaam vervaardigd papier

 Burgo Group is zich bewust van de impact van de papierindustrie op het  milieu. Daarom zet de onderneming in op duurzaam bosbeheer en legt ze een sterke nadruk op circulaire economie en duurzame ontwikkeling, principes die verweven zijn met de visie en het bedrijfsmodel van de onderneming. 

Sinds vele jaren is de onderneming trotse houder van verschillende duurzaamheidscertificaten en labels (PEFC, FSC, ISO 14001, ISO9001 en ISO45001). De aanvraag van het EU Ecolabel in 2016 dan ook een evidente keuze. Het ligt helemaal in de lijn van het beleid van Burgo Group rond de drie pijlers van milieu, mens en economie, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.    

Werknemer in de papierfabriek

 

 

 

 

 

 

Volgens Dominique Poncelet, algemeen directeur van Burgo Ardennes, draagt het EU Ecolabel bij tot differentiatie van hun producten. Sinds de certificatie met het EU Ecolabel is niet alleen de herkenbaarheid, maar ook de verkoop van de producten gestegen. “Voor ons is het EU Ecolabel een teken van vertrouwen waarmee je je kan onderscheiden. En daarnaast is het ook gewoon een echte noodzaak geworden”, verklaart Dominique. 

Duurzaamheidscriteria 

Het EU Ecolabel stelt verschillende eisen over het gehele productieproces. Burgo Ardennes meet de duurzaamheid van haar producten door rekening te houden met de toeleveringsketen en de volledige levenscyclus   Enkele voorbeelden:  

  • het gebruik van grondstoffen uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen; 
  • het gebruik van hernieuwbare vezels met een lage CO2-impact;
  • de hoeveelheid gebruikte energie is begrensd en hernieuwbare energie wordt gestimuleerd;
  • stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu, worden strikt beperkt;
  • kleurstoffen moeten voldoen aan bijkomende eisen;
  • minder lucht- en watervervuiling tijdens de productie;
  • er worden ook eisen gesteld in verband met het afvalbeheersysteem, de recycleerbaarheid en compostbaarheid. 

Bovendien wil Burgo Group Burgo Ardennes om vormen tot hun eerste fabriek met een netto nuluitstoot! 

Meer weten over de producten van Burgo Ardennes? Neem een kijkje op https://burgo-ardennes.be/