Het is het niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in de jungle van etiketten en labels in de winkel. Er staan allerlei soorten labels, symbolen en logo’s inzake gezondheid, kwaliteit, eerlijke handel, veiligheid,… op de verpakking. Dit komt de duidelijkheid niet altijd ten goede. Bovendien zijn niet alle labels even betrouwbaar.

Om betrouwbaar te zijn moet een label strenger zijn dan de wetgeving en dient de toekenning en controle ervan door een onafhankelijke organisatie te gebeuren. Bovendien is het ook belangrijk dat de criteria waarop het label gebaseerd is voor iedereen toegankelijk zijn, zodat het duidelijk is waarvoor het label staat.

Naast het EU Ecolabel zijn er nog tal van andere milieulabels:

  • Sommige labels hebben betrekking op één stadium van de levenscyclus zoals bvb. het Europees Biolabel voor voeding
  • Andere zijn specifiek voor een bepaalde productgroep zoals "Oeko-tex" voor textiel
  • Sommige landen hebben ook hun eigen nationaal milieulabel zoals de Duitse "Blaue Engel", de "Nordic Swan" (Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland), de “NF Environnement” (Frankrijk) en “Milieukeur” (Nederland)

Naast milieulabels zijn er natuurlijk ook labels die de nadruk leggen op sociale criteria, zoals “Fairtrade Max Havelaar”.

Veel meer over labels en waar ze voor staan, komt u te weten op www.labelinfo.be.