Zowel fabrikanten van producten, dienstverleners als distributeurs kunnen het EU Ecolabel aanvragen. Een voorwaarde hierbij is dat hun producten of diensten aangeboden worden binnen de Europese Economische ruimte.

Fabrikanten van producten en dienstverleners

Het EU Ecolabel dient aangevraagd te worden bij de bevoegde instantie van het land waar het product wordt geproduceerd. Wanneer het product buiten Europa geproduceerd wordt, dan mag de aanvraag gebeuren in een land waar het product op de markt gebracht wordt. Als het product in dezelfde vorm wordt geproduceerd in meerdere Europese landen, dan mag de aanvrager een bevoegde instantie kiezen in één van deze lidstaten.

Distributeurs

Distributeurs kunnen het EU Ecolabel enkel aanvragen voor producten die onder hun eigen handelsmerk verkocht worden. Distributeurs vragen het EU Ecolabel aan in het land waar het product op de markt gebracht wordt.

De contactgegevens van de verschillende bevoegde instanties in Europa kan u hier terug vinden.

Ter informatie: de bedrijven die u in België reeds voor gingen met een aanvraag voor het EU Ecolabel vindt u hier.