De laatste jaren houden steeds meer ondernemingen bij hun bedrijfsvoering rekening met het milieu. Hun producten en diensten laten voorzien van het EU Ecolabel past bij de wil tot duurzame ontwikkeling.

De voordelen van het EU Ecolabel voor uw bedrijf zijn talrijk:

  • U boort nieuwe markten aan: steeds meer opdrachtgevers stellen "eisen inzake duurzame ontwikkeling" aan hun leveranciers.
  • U gaat in op de vraag van de consumenten, die bij hun aankopen zelf steeds gevoeliger worden voor milieucriteria. Het EU Ecolabel staat voor kwaliteitsvolle producten die mild zijn voor het milieu en de gezondheid.
  • U verwacht de druk van de wetgever: zowel de Europese Unie als haar lidstaten leggen steeds strengere milieuwetten op. U kunt beter vooruitziend zijn om op het juiste ogenblik de concurrentie te snel af te zijn …
  • Uw product heeft de officiële garantie van de EU dat het tot de meest milieuvriendelijke van zijn gamma behoort;
  • Uw product heeft zeer strenge tests doorstaan, die de kwaliteit ervan op het gebied van het milieu, zijn technische prestaties en zijn duurzaamheid waarborgen;
  • Uw product wordt door consumenten- en milieuverenigingen aangeraden;
  • Uw product draagt een logo – de Bloem – dat erkend wordt in heel Europa, wat de marketing ervan vergemakkelijkt;
  • Uw product krijgt voorrang bij de overheden die een milieuverantwoord aankoopbeleid voeren;
  • Uw product profiteert mee van de communicatie- en marketingactiviteiten die door België, de Europese Commissie en de andere bevoegde nationale instanties worden georganiseerd.

Hier kan je ontdekken welke bedrijven in België het EU Ecolabel hebben behaald voor een product of dienst.