Een "multicriteria"-labelvolledige levenscyclus

Een van de sterke punten van het EU Ecolabel is dat rekening gehouden wordt met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid.

Per productgroep wordt er nagegaan binnen welke fase de impact op het milieu het grootst is. Dan worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen. Bijvoorbeeld voor een handafwasmiddel is de impact groot wanneer dit in het water terecht komt, voor een printer is dat zijn papier- en energieverbruik. Daarom zijn de criteria per productgroep heel verschillend. Producten die hun impact op het milieu tijdens de volledige levensduur verkleinen, worden beloond.

Selectiviteit

De milieucriteria zijn zodanig gedefinieerd dat slechts 10 à 20% van de producten op de markt het EU Ecolabel kunnen behalen. Dit betekent dat enkel de meest milieuvriendelijke producten het label kunnen krijgen. Om de kwaliteit van het label te verzekeren en in te spelen op de laatste innovaties worden de criteria regelmatig herzien.

Een strenge procedure

De criteria zijn het resultaat van wetenschappelijke studies en van een uitgebreid overleg met milieu-NGO’s, consumentenverenigingen, beroepsverenigingen, KMO’s en tussenhandelaars. De criteria moeten goedgekeurd worden door zowel de lidstaten van de Europese Unie, als door de Europese Commissie. Na deze goedkeuring kan het EU Ecolabel toegekend worden aan de relevante producten. Dit gebeurt door onafhankelijk instanties.

Meer informatie?

De criteria vindt u per productgroep terug op de Europese EU Ecolabelwebsite.