Wat?

Het EU Ecolabel of “de Bloem” (genoemd naar het logo met de bloem en de sterren) is het officiële Europese milieulabel erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het vertelt welke producten beter zijn voor het milieu zonder aan kwaliteit in te boeten. Het label werd in 1992 ingevoerd.

Het EU Ecolabel is handig als u wilt letten op de milieuvriendelijkheid van de producten en diensten die u koopt. Het label heeft tot doel de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Alleen producten, die voldoen aan strenge eisen in verband met milieukwaliteit én prestatie kunnen het Europese Ecolabel krijgen. Het EU Ecolabel maakt het u dus gemakkelijk om milieubewuste keuzes te maken.

Het EU Ecolabel is een vrijwillig label. Dat wil zeggen dat producenten zelf een dossier kunnen indienen voor hun producten of diensten. Indien deze aan de criteria voldoen die zijn vastgesteld per productcategorie, kunnen ze aanspraak maken op het label.

Wie?

Het EU Ecolabel richt zich tot alle spelers op de markt. Zowel de consument, de verkoper als de overheid krijgen de nodige informatie zodat zij voor de meest milieuvriendelijke oplossing kunnen kiezen. Voor de producenten is het een stimulans om  hun concurrentiepositie te versterken. Deze twee aspecten zijn essentieel om de markt te laten evolueren ten gunste van milieuvriendelijke producten.

Waarom?

Het EU Ecolabel is betrouwbaar en biedt zekerheid: alle producten en diensten met de Bloem zijn door onafhankelijke instanties gecontroleerd op het naleven van de strenge milieucriteria.

Het EU Ecolabel biedt een antwoord op de wildgroei van milieulabels. Deze overvloed wijst enerzijds op een groter milieubewustzijn, maar kan de consument ook in de war brengen. Het systeem van het EU Ecolabel zorgt ervoor dat hetzelfde logo wordt gebruikt in verschillende landen voor verschillende milieuvriendelijke producten en diensten.