De voordelen voor uw imago

Steeds meer bedrijven kiezen voor een milieuverantwoord beheer.

Op die manier nemen zij een duidelijke positie in tegenover de buitenwereld. Zij doen dit bijvoorbeeld door een beroep te doen op het EU Eco-management en audit systeem: EMAS. Als ondernemingen kopen zij echter ook verschillende producten aan. Bij deze aankopen niet alleen de prijs een rol laten spelen, maar bewust kiezen voor een milieuverantwoord product en diensten is niet altijd eenvoudig. Het EU Ecolabel maakt deze keuze gemakkelijker.  

De voordelen voor uw bedrijf en uw werknemers

Kiezen voor producten of diensten met het EU Ecolabel in uw onderneming levert uw bedrijf en uw werknemers alleen maar voordelen op.

De milieuverantwoorde aankoop is een bewijs dat u belang hecht aan het "milieuwelzijn" van uw onderneming. Milieuverantwoord aankopen is ook een manier om, via een gepaste interne campagne, de werknemers aan te zetten tot milieuverantwoord gedrag. Zo kan het gebruik van toiletpapier met De Bloem voor de werknemers een signaal zijn om zuiniger om te springen met het papier. Dankzij een milieuverantwoorde attitude bij uw werknemers kan u besparen op tal van producten zoals kopieerpapier, zeep, schoonmaakmiddelen, water en elektriciteit.